Logga in på Mina sidor

Upphandlingar

Här listar vi aktuella upphandlingar som annonserats enligt Försörjningslagen. Vi använder E-avrop för att distribuera förfrågningsunderlag med tillhörande information. 

Skellefteå Krafts aktuella upphandlingar

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagen (2007:1092) innehåller dels allmänna bestämmer om upphandling, dels särskilda bestämmelser om upphandling av varor, entreprenader och tjänster inom olika områden. Bestämmelserna reglerar även då upphandlingen, till exempel, under- eller överstiger angivna tröskelvärden.

Riksdagen.se: Lag (2007:1092)