Logga in på Mina sidor
Om Skellefteå Kraft / Jobba hos oss / Möjligheternas arbetsplats

Arbetsplatsen med utrymme för kreativitet

En undersökning från Universum visar att Skellefteå Kraft är energibranschens bästa arbetsgivare i kategorin stora arbetsgivare 2014.

Totalt har ca 140 företag deltagit i undersökningen och Skellefteå Kraft hamnar på plats 23 vilket gör oss till branschledare bland de stora arbetsgivarna.
 
Vi är såklart stolta över resultatet och jobbar vidare för att vi i framtiden bli en ännu bättre arbetsgivare!
 
Läs mer om undersökningenVisionen är att vara branschens bästa arbetsgivare

Visionen är att vara branschens bästa arbetsgivare

Vid en första anblick kanske det kan låta som en tuff vision. Kanske till och med en aning stöddig. Men vi ser det inte så. Snarare som inspirerande. Någon i branschen måste ju faktiskt ha den positionen och det är precis där vi vill vara. Vi vill verkligen vara branschens bästa arbetsgivare. Med välutbildade medarbetare, som kännetecknas av hög kompetens och engagemang vill vi att erbjuda en arbetsplats som ger utlopp för kretativitet, driv och entreprenörsskap. Men hur gör vi då för att leva upp till våra ambitioner? I de följande punkterna ger vi vår syn på det arbetet.  

Din kompetens kan fortsätta utvecklasDin kompetens kan fortsätta utvecklas

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att vårt företags styrka är summan av våra medarbetares samlade kompetens. Därför ligger det i vårt intresse att ge bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetares kompetensutveckling. Dessutom är vi övertygade om att ständig utveckling fungerar som en bra drivkraft, som gör att du växer i din yrkesroll. Därför ingår planering av kompetens- och utbildningssatsningar som en naturlig del av arbetet. 

Program för ledarutvecklingProgram för ledarutveckling

Skellefteå Krafts strävar efter att ha ett strategiskt och genomtänkt ledarskap, där alla blir sedda och rättvist behandlade. Dessutom är det viktigt att medarbetare som strävar efter att arbeta som ledare får möjlighet att ta tillvara och utveckla sina ambitioner. För att leva upp till våra höga ambitioner vad gäller ledarskap har vi program för ledarutveckling för såväl befintliga chefer och för de som är nya i rollen som ledare. Dessutom har vi ett speciellt program, kallat Filosofiprogrammet, för de medarbetare som strävar efter att fungera i en ledarroll i framtiden. Alla våra medarbetare är välkomna att söka Filosofiprogrammet och målet är att förbereda människor som vill utveckla sig själva och sin yrkesroll för en framtid i någon form av chefsposition

Belöningar som ökar kreativitetenBelöningar som ökar kreativiteten

En av våra aimbitioner på Skellefteå Kraft är att stimulera till engagemang och ökad kreativitet. Vi vill helt enkelt uppmuntra den sortens innovativa idéskapande som både företaget och anställda vinner på i längden. Därför har vi infört belöningssystemet Idérik, som premierar alla avvikelserapporter och nya idéer som kan leda till förbättringar. Alla belöningar läggs till en gemensam pott, som delas lika och betalas ut till alla anställda en gång per år.

Arbetsmiljö värd att arbeta medArbetsmiljön är värd att arbeta med

På Skellefteå Kraft har vi en ganska enkel och för oss självklar syn på arbetsmiljön. Den ska vara trygg, sund och säker. Dessutom ska den bygga på en ömsesidig respekt och en bra laganda, så att varje medarbetare kan trivas, må bra, utvecklas och prestera. Därför arbetar vi förebyggande för att minimera eventuella risker i arbetet och vill med utbildning och information stimulera personalen till att bidra till en god arbetsmiljö. Både vad gäller den fysiska miljön och i relationen med våra medarbetare.  

Friskvård och företagshälsovård främjar både arbete och fritidFriskvård och företagshälsovård främjar både arbete och fritid

Ambitionen är att erbjuda möjligheter och stimulera till personliga friskvårdsinsatser, anpassat till eget intresse och situation i livet. Vi är nämligen övertygade om att friskvårdsinsatser är en viktig faktor i byggandet av ett sunt och trivsamt arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi alla anställda företagshälsovård, som ett led i vårt långsiktiga arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi arbetar även förebyggande i det treåriga programmet Hälsosam, där de anställdas frisk och riskfaktorer ligger till grund för individuella handlingsplaner för en bättre hälsa. Arbetet med hälsofrämjande åtgärder är dessutom inte bara betydelsefullt för friskare medarbetare. Det är även viktigt för dina möjligheter att faktiskt kunna utveckla en fritid vid sidan om arbetet.

PersonalföreningarPersonalföreningar

I företagets personalförening sammanförs alla möjliga människor med Skellefteå Kraft som den gemensamma nämnaren. Allt ifrån nuvarande personal och styrelse till pensionerade före detta medarbetare. Föreningen arrangerar bland annat friluftsaktiviteter, kurser och sportevenemang. Ambitionen är att ge medlemmarna möjligheter att underhålla och utveckla känslan av samhörighet. Dessutom är personalföreningarna ett bra sätt för medlemmarna att få en rikare fritid.

Balans mellan arbete och privatlivBalans mellan arbete och privatliv

Oavsett hur fascinerande och inspirerande ett arbete är måste det fortfarande finnas utrymme för annat i livet. Vänner och familjeliv, fritidsintressen och avslappnande tid för att bara vara. Som anställd på Skellefteå Kraft ska du alltid ha möjlighet till just det. Helt enkelt en chans att skapa en sund balans mellan arbete och privatliv. Det skapas bland annat genom att kunna förlägga arbetstiden som passar både verksamheten och ditt eget fritidsliv. Exempel på det är den flextid som gäller för alla våra kontorsanställda och möjligheten till inarbetning, för kortare arbetstid under sommarmånaderna.