Logga in på Mina sidor
Om Skellefteå Kraft / Vår verksamhet / Vindkraft / Utveckling i framkant

I vindkraftsutvecklingens framkant 

I vindkraftsutvecklingens framkant

Energilandskapet förändras, man söker hela tiden nya sätt att producera el som inte är klimatpåverkande.

EU har ålagt Sverige att minst 49 procent av den totala energiförbrukningen ska komma från förnybara källor. Regeringen höjde detta till 50 procent. För att nå det målet har regeringen formulerat en handlingsplan för förnybar energi. Där ingår ett delmål om att andelen förnybar el år 2020 ska ha ökat med 25 TWh, jämfört med år 2002. Av detta uppskattar vi att vindkraften kommer att stå för cirka 15 TWh.

Vinden är en oändlig naturresurs som med den moderna vindkraftstekniken kan omvandlas till konkurrenskraftig och miljövänlig energi. Vindkraftstekniken är ny jämfört med ex vattenkraft eller kärnkraft. Utvecklingen är i sin linda och går snabbt framåt. Utmaningar av olika slag ska bemästras och förfinas, ex vindkraft i kallt klimat som kräver robusta lösningar och avisningssystem.