Logga in på Mina sidor
Företagskund / Bredband / Sveriges bästa stadsnät

Skellefteå toppar listan 

Skellefteå toppar listan

Mål och ambitioner

Vi vill att alla i Skellefteå  kommun ska ha tillgång till riktigt bra bredband och prisvärda bredbandstjänster som internet, telefoni och tv. Därför arbetar vi hela tiden med att kvalitetssäkra och optimera vårt stadsnät. Genom vårt samarbete med Skellefteå kommun verkar vi för att hitta nya lösningar som ska underlätta det uppkopplade livet för alla invånare i kommunen.

Bästa nätet i landet

Vi är med rätta stolta över vårt stadsnät. Med tanke på geografisk yta och befolkningstäthet har Skellefteå Sveriges absolut bästa bredbandsnät. När det gäller tättbebyggt område har invånarna i Skellefteå kommun bäst tillgång till 100 Mbps i hela Sverige. I kommunen i stort har 77 procent av hushållen tillgång till 100 Mbps, direkt eller indirekt via Skellefteå Kraft. Det placerar Skellefteå på andra plats bland Sveriges kommuner. Endast Sundbyberg, som är väsentligt mindre till ytan och avsevärt mer tätbebyggt än Skellefteå, har en bättre tillgång till 100 Mbps.

Skellefteå Kraft strävar inte bara efter att ge invånare och företag i Skellefteå  kommun det allra bästa stadsnätet. Vi vill också att vårt stadsnät ska vara det säkert.
Du som ansluter till Skellefteå Krafts stadsnät kan med andra ord känna dig trygg.

Bredband för tillväxt

På Skellefteå Kraft är vi övertygade om att ett välutvecklat stadsnät är ett viktigt verktyg för tillväxten i kommunen. Ett kvalitativt stadsnät hjälper medborgarna att lättare ta del av den sociala servicen samtidigt som det ger kommunens företagare och entreprenörer möjligheter att utvecklas och växa. Behovet av ökad kapacitet och tillgänglighet ökar hela tiden. Vi på Skellefteå Kraft jobbar därför kontinuerligt med att utveckla och förbättra vårt nät. Allt för att både individer, myndigheter och företag i Skellefteå kommun ska kunna ta del av världen på det sätt de själva vill.