Logga in på Mina sidor
Företagskund / Värme & kyla / Priser fjärrvärme, företag

Priser fjärrvärme, företag


Fjärrvärme från Skellefteå Kraft är prisvärd och resurssnål. Det är bra för både ekonomin och miljön.

Tillverkande företag

För tillverkande företag finns en speciell industritaxa. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om den.

Kundservice Värme & kyla

Företag och flerbostadshus

Priserna gäller värmeleverans till företag och flerbostadshus vid normal uppvärmning, inklusive värme för ventilationsluft och varmvatten. Moms 25% tillkommer.

Fjärrvärmepriser 2014, exkl moms

Lycksele,Storuman/Stensele
Abonnemangseffekt E (kW) Effektpris (kr/år) Energipris 
(öre/kWh)
0 - 200 484 X E 42,0
201-500 14000 + 414 X E 42,0
501- 24000 + 394 X E 42,0

 

Skellefteå, Skelleftehamn/Ursviken, Malå
Abonnemangseffekt E (kW) Effektpris (kr/år) Energipris 
(öre/kWh)
0 - 180 464 X E 41,24
181-1000 9000 + 414 X E 41,24
1001- 39000 + 384 X E 41,24

 

Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Ånäset
Abonnemangseffekt E (kW) Effektpris (kr/år) Energipris 
(öre/kWh)
0 - 180 464 X E 42,9
181-1000 9000 + 414 X E 42,9
1001- 39000 + 384 X E 42,9

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Se Kundservice Värme/Kyla

Kontakta oss för en offert

Kostnaden för att ansluta till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Den tekniska utrustningen håller länge, och den sköter sig själv.

Installation i större fastigheter: Skelleftå Kraft lämnar ett pris i varje enskilt fall.
Välkommen att kontakta oss för en offert!

Kundservice Värme & kyla

Debiteringsgrundande effekt

  • Abonnemangsavgiften beror på vilken medeleffekt som behövs för att klara husets maximala behov av värme. Maxbehovet kallas debiteringsgrundande effekt (E) och mäts i kilowatt (kW). 
  • Den debiteringsgrundande effekten (E) räknas fram genom att energianvändningen i kilowattimmar (kWh) delas med ett kategorital (K).
  • Kategoritalet för bostäder är 940, för lokaler och tillverkande industri 790. Den debiteringsgrundande effekten (E) bestäms genom att förbrukningen för december, januari och februari divideras med kategoritalet (K).
  • Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW).
  • Lägsta fakturerade effekt är 7 kW.
Exempel
(Exemplet avser en villa i Skellefteå.)

Antag att din värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år. Antag att normalförbrukningen under december, januari och februari är 43% av årsförbrukningen (procenttalet kan variera något för olika fastigheter).

Din debiteringsgrundande effekt blir då:
E =   24 000 x 0,43
                940             = 11 kW

Effektkostnad = 11 x 630 = 6930 kr/år
Energikostnad = 24000 x 0,515 = 12360 kr/år
Totalkostnad = 6930 + 12360 = 19290 kr/år

Årlig kontrollberäkning av effekten

Effekten beräknas genom att energiförbrukningen för de två senaste åren räknas om mot temperaturen för ett så kallat normalår. Uträkningen kallas normalårskorrigering och görs med hjälp av temperaturuppgifter från SMHI. Anledningen är att behovet av uppvärmning är så starkt kopplat till vädret.
Effekten beräknas en gång per år. Om någon ändring behöver göras, gäller den från 1 april.
Effektpriset är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Du betalar alltså en del av årsavgiften på varje faktura.

Flödestaxa

Gäller för Skellefteå, Skelleftehamn/Ursviken, Malå, Burträsk, Norsjö, Vindeln, Lycksele - dock ej villor.

Flödesavgift.

Flödesavgiften gäller januari - mars, november - december.

Q/W- värdet (m3 vattenflöde/MWh uttagen energi) utgör det mått på hur effektivt värmesystemet fungerar. Detta värde bör vara så lågt som möjligt.

Om uppmätt månadsvärde är högre än referensvärdet tas en avgift ut. Avgiften kan inte bli större än 5 kr/kW per månad (kW, debiteringsgrundade effekt).

Avgiften är:
0,2 öre/kWh x skillnaden mellan uppmätt Q/W värde och referensvärdet för respektive månad.

Referensvärdet fastställs som ett medelvärde av flödet genom medelvärdet av uttagen energi, för samtliga kunder anslutna till fjärrvärmenäten, under aktuell månad. Fjärrvärmenät på olika orter kan ha olika referensvärden

 

 

 

 

 

 

Värme & kyla

Serviceavtal

Teckna ett serviceavtal på fjärrvärme, så vet var du ska ringa om något oförutsett skulle hända.

Tilläggstjänster

Fjärrkyla = Komfortkyla

Fjärrkyla ger hög och jämn komfort i huset, på ett miljövänligt, bekvämt och tryggt sätt.

Så funkar fjärrkyla

Kundservice Värme/kyla

Kontaktuppgifter, avtalsvillkor med mera:

Till Kundservice Värme/Kyla