Logga in på Mina sidor

Om oss

Med kunden i fokus

Skellefteå Krafts vision är att vara ett ledande energibolag och kundens bästa alternativ. Vi har egna elnät och erbjuder el, värme, bredband, lokaler, energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband.

En av Sveriges största elproducenter

Skellefteå Kraft har många olika verksamhetsområden. Grunden för företaget är den egna produktionen av el där 75 procent kommer från vattenkraft.  Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft, hel- eller delägda kraftverk. Produktionen är koncentrerad till framför allt norra Sverige.

Idag är Skellefteå Kraft Sveriges femte största elproducent och under 2012 producerade företaget 3,2 TWh el.  

Kommunägt

Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var antalet årsanställda 634, med en omsättning på 4,6 miljarder kronor.


 

 

Det startade i Finnfors

När det 1906 beslutades att bygga en kraftstation i Finnforsen i Skellefteälven, några mil från Skellefteå, blev det starten för Skellefteå Kraft som företag. Elpriset låg då på 20 öre per kWh, vilket motsvarar över 8 kronor i dagens penningvärde.

Investeringar i utveckling

Under 2012 investerade Skellefteå Kraft 728 miljoner. Till stor del handlar investeringarna om att öka produktionen av förnybar el, både genom utbyggnad av nya vindkraftparker och genom renoveringar av befintliga vattenkraftanläggningar. Samtidigt bidrar investeringarna till arbetstillfällen och tillväxt i kringverksamheter.

 

Skellefteå Kraft i siffror

2012 2011
Omsättning miljarder kronor

4,6

5,1

Resultat miljoner kronor

429

599

Antal årsanställda

634

633

Investeringar miljoner kronor

728

926

Elproduktion, TWh

4,2

3,6

Levererad värme, GWh

739

690

Ledningsnät elnät, km

10 908

11 949

Levererad biopellets, ton

75 287

83 233

Kulvertlängd fjärrvärme, km

426

423

Organisation

Snabbkontakt

Adress:
Skellefteå Kraft AB
931 80 Skellefteå

Besöksadress huvudkontoret:
Kanalgatan 71

Växel:
0910 – 77 25 00

Vd:
Hans Kreisel

Informationschef:
Catarina Hägglund