Logga in på Mina sidor

Om oss

Med kunden i fokus

Skellefteå Krafts vision är att är bli Sveriges bästa energibolag. Vi har egna elnät och erbjuder el, värme, bredband, lokaler, energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband.

En av Sveriges största elproducenter

Skellefteå Kraft har många olika verksamhetsområden. Grunden för företaget är den egna produktionen av el där 75 procent kommer från vattenkraft.  Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft, hel- eller delägda kraftverk. Produktionen är koncentrerad till framför allt norra Sverige.

Idag är Skellefteå Kraft Sveriges femte största elproducent och under 2013 producerade företaget 3,7 TWh el.  

Kommunägt

Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2013 var antalet årsanställda 637, med en omsättning på 4,3 miljarder kronor.

Forskning och utveckling

Skellefteå Kraft fortsätter att utveckla och effektivisera sin verksamhet och  satsningar inom forskning och utveckling. Det ingår dessutom i Skellefteå Krafts uppdrag att skapa goda förutsättningar för lokal- och regional utveckling, inte minst genom våra samarbetsprojekt med universitet och högskolor. Omfattningen av FoU-satsningarna, i kombination med koncernens målsättning att alla initiativ ska bidra till den totala affärsnyttan. 
 

 

Det startade i Finnfors

När det 1906 beslutades att bygga en kraftstation i Finnforsen i Skellefteälven, några mil från Skellefteå, blev det starten för Skellefteå Kraft som företag. Elpriset låg då på 20 öre per kWh, vilket motsvarar över 8 kronor i dagens penningvärde.

Investeringar i utveckling

Under 2013 investerade Skellefteå Kraft 875 miljoner. Till stor del handlar investeringarna om att öka produktionen av förnybar el, både genom utbyggnad av nya vindkraftparker och genom renoveringar av befintliga vattenkraftanläggningar. Samtidigt bidrar investeringarna till arbetstillfällen och tillväxt i kringverksamheter.

 

Skellefteå Kraft i siffror

2013 2012
Omsättning miljarder kronor

4,3

4,6

Resultat miljoner kronor

125

599

Antal årsanställda

637

634

Investeringar miljoner kronor

875

726

Elproduktion, TWh

3,7

4,2

Levererad värme, GWh

680

728

Ledningsnät elnät, km

10 897

10 963

Levererad biopellets, ton

67 732

75 287

Kulvertlängd fjärrvärme, km

431

426

Organisation

Snabbkontakt

Adress:
Skellefteå Kraft AB
931 80 Skellefteå

Besöksadress huvudkontoret:
Kanalgatan 71

Växel:
0910 – 77 25 00

Vd:
Hans Kreisel

Kommunikationschef:
Catarina Hägglund

FOU:
Ann-Christin Schmidt