Hans Kreisel: "Vi kan inte se på politiker och myndigheter som fiender"
Läs artikel från Second Opinion.