Till dig som vistas nära vår vindkraftpark
Vindkraftparker är generellt en säker omgivning att vistas i.