Kommunägda bolag visar vägen – vi satsar på vinden
Skellefteå Kraft tror på att det finns en ekonomi i att bygga storskalig landbaserad vindkraft inom ramen för dagens regelverk och utan extra stöd.