Kommunägda energibolag visar vägen – våra kunder är nöjdare
De kommunägda energibolagen tycks ha hittat formen för en mer kundnära verksamhet.